Výrobky s ukončenou životností

Zpětný odběr odpadních pneumatik

Na základě zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákon o výrobcích s končenou životností“) je výrobce povinen zajistit na vlastní náklady zpětný odběr výrobků s ukončenou životností a jejich následné zpracování a využití nebo odstranění za podmínek stanovených tímto zákonem.

Zpětný odběr odpadních pneumatik je naší společností PNEU OK - shop s.r.o. realizován v individuálním systému. Naše společnost se hlásí k principu individuální odpovědnosti výrobce zajistit nakládání s výrobky po ukončení jejich životnosti. Pokud jste konečným uživatelem ve smyslu zákona o výrobcích s ukončenou životností (tj. osobou užívající vybraný výrobek, než se stal odpadem), můžete použité (odpadní) pneumatiky odevzdat v našich veřejných místech zpětného odběru, a to bez ohledu na výrobní značku, bez ohledu na datum jejich uvedení na trh, bez vazby na koupi nového výrobku a bez nároku na úplatu za tento odběr.

Veřejná místa zpětného odběru jsou v souladu s § 97 odst. 2 písm. a) zákona o výrobcích s ukončenou životností zřízena v každé obci s pověřeným úřadem a v případě územně členěných statutárních měst a hlavního města Prahy v každém městském obvodě nebo městské části. Zpětný odběr je zajišťován ve spolupráci s provozovateli míst zpětného odběru, s nimiž je uzavřena písemná smlouva o zřízení veřejného místa zpětného odběru. Seznam veřejných míst zpětného odběru je ke stažení zde. V případě, že na některém veřejném místě zpětného odběru od Vás odmítnou zdarma odebrat odpadní pneumatiky, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu na emailu info@pneuok.cz a my zajistíme nápravu.

Provozovatel místa zpětného odběru může odmítnout převzít pneumatiky s ukončenou životností:

  • v případě, že z důvodu kontaminace nebo závažného poškození pneumatika ohrožuje zdraví osob, které zpětný odběr provádějí, nebo pokud obsahuje přidaný odpad,
  • jestliže vzhledem k množství a typu pneumatik či jiným okolnostem lze mít důvodné pochybnosti, že se nejedná o pneumatiky od konečného uživatele,
  • pokud přesahuje okamžitou kapacitu místa zpětného odběru.

Označení místa zpětného odběru odpadních pneumatik:

Označení místa zpětného odběru odpadních pneumatik

Výrobce dále zajišťuje v rámci zpětného odběru pneumatik minimální úroveň zpětného odběru pneumatik dle Přílohy č. 2. zákona o výrobcích s ukončenou životností a minimální úroveň využití odpadních pneumatik dle přílohy č. 7. zákona o výrobcích s ukončenou životností.

Naše společnost PNEU OK - shop s.r.o. jako výrobce, jakož i distributor a poslední prodejce při prodeji pneumatik uvádí odděleně od ceny pneumatiky náklady na zpětný odběr, zpracování a využití odpadních pneumatik, které připadají na 1 prodávanou pneumatiku nebo 1 kilogram prodávaných pneumatik, a to zejména formou samostatného údaje na daňovém dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty. V případě, že na některém námi vystaveném daňovém dokladu nenajdete „Oddělené uvádění nákladů dle § 99“, kontaktujte prosím naši zákaznickou podporu na emailu info@pneuok.cz a my zajistíme nápravu.

Realizace osvětových a informačních aktivit ve vztahu ke konečným uživatelům

Na základě ustanovení § 13 zákona o výrobcích s ukončenou životností jsou všichni výrobci vybraných výrobků povinni ve vztahu ke konečným uživatelům provádět informační a osvětové aktivity zejména prostřednictvím informačních kampaní
  • o možnostech předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků,
  • o možnostech přípravy vybraných výrobků s ukončenou životností k opětovnému použití,
  • o požadavku, aby výrobky s ukončenou životností byly odevzdávány na místech k tomu určených, zejména aby nebyly odstraňovány jako netříděný komunální odpad,
  • o negativních dopadech nelegálního zbavování se výrobků s ukončenou životností mimo místa určená k jejich odkládání na životní prostředí,
  • o způsobu zajištění zpětného odběru a případných dalších skutečnostech.

Společnost PNEU OK - shop s.r.o. na svých internetových stránkách a zejména u svých prodejců/distributorů informuje konečné uživatele prostřednictvím osvěty a informační kampaně, kterou realizuje formou letáků. Cílem osvěty je zajištění informační podpory v problematice zpětného odběru pneumatik.


Rok výroby a životnosť pneumatík

Vek pneumatík je posledný roky veľmi horúcim témou v gumařském svete. Oficiálne vyjadrenie vydalo niekoľko výrobcov, z nich nižšie uvedieme tých, ktorí sú na poli pneu branže najdlhšie a to spoločnosť Michelin a Goodyear. Z ich posledného oficiálneho vyjadrenia vyplýva, že pri skladovaní starnú pneumatiky 17 × pomalšie ako v prevádzke. Prečo teda taký poprask majiteľov automobilov, ktorí stále žiadajú čo najčerstvejšie dátum výroby u pneumatík?

Povyku ohľadom starobe pneu kazia našu povesť, búria sa renomovaní výrobcovia aj predajcovia pneumatík a vydávajú jeden za druhým stanoviska o striktnom dodržiavania kvality, štandardov a starostlivosti, ktoré sa týkajú výroby a skladovanie pneumatík. Výrobca pneumatík Michelin, je ďalší, kto sa otvorene postavil v boji za odstránenie týchto mýtov.

Michelin: Dodávame rovnako kvalitné pneumatiky bez ohľadu na dátum ich výroby.

Najväčší vplyv na starnutie pneumatík majú podmienky ich užívania a údržby

Na starnutie pneumatík sa najväčšou mierou podieľa UV žiareniu. Výrobcovia a predajcovia pneumatík preto kladú značný dôraz na kvalitu skladovanie pneumatík? Zásadný je temná miestnosť, bez veľkých teplotných výkyvov. Pneumatiky uskladnené za kvalitných podmienok starnú 17 × pomalšie ako pri užívaní.

Čo teda najviac ovplyvní, ako dlho pneumatiky budete môcť používať?

Rýchlosť starnutia pneumatík v prevádzke zodpovedá pomeru: 1 rok skladovanie = 3 týždne užívania

* Štúdie Michelin

Od okamihu keď namontujete nové pneumatiky na vozidlo, alebo ich budete skladovať v iných podmienkach ako na to určených, rozbieha sa ich proces starnutia a to pravidelným vystavením UV žiareniu. Ich životnosť bude závislá na Vašom prístupe k nim a predovšetkým na starostlivosti údržby a ich správnom prevádzkovanie.

Podmienky prevádzky sú zásadné.

Ak obujete na vozidlo pneumatiky s čerstvým dátumom výroby, a každý deň budete parkovať na slnku na rozpálenom parkovisku, a nebudete ich pravidelne ošetrovať a kontrolovať ich tlak, zostarnú tieto pneu skôr, než pneumatiky s 2 roky starým dátumom výroby, u ktorých majiteľ starostlivo kontroluje tlak a vozidlo pravidelne garážuje. V prípade domáceho skladovania pneu je nutné pred uskladnením pneumatiky umyť a uložiť na miesto bez prístupu svetla. Ak napríklad ponecháte zvyšky soli na zimných pneumatikách a položíte je cez leto v garáži pod netienené okno, pripravujete sa tak zbytočne o cenné týždne a mesiace z ich životnosti.

Pneumatika nemá nikdy dopredu presne stanoviteľnú životnosť a nemožno ju dopredu odhadnúť. Pneumatiky staršie ako 5 rokov je dôležité pravidelne kontrolovať, či na sebe nenesú známky starnutia alebo únavy, ktoré môžu viesť k strate priľnavosti a zníženie bezpečnosti. Z bezpečnostných dôvodov odporúča výrobca Michelin vymeniť pneumatiky (vrátane rezervnej) staršie 10 rokov, a to aj v prípade, že majú stále dostačujúca výšku dezénových drážok a nejaví známky staroby či únavy, ako je napríklad popraskaná guma na vonkajšej strane behúňa, na bočnici a na pätke, deformácia apod.

Oveľa dôležitejšie ako dátum výroby je venovať pneumatikám pravidelnú a správnu starostlivosť, výrazne tým predĺžite ich životnosť a oveľa dlhšie si budete môcť užívať kvalitné a bezpečnú jazdu.

Nezabudnite 1 rok skladovanie = 3 týždne užívania!

Čo nepodceniť pri výbere pneumatiky.

Pri výbere rýchlostného a nosnostného indexu u pneu sa veľmi často chybuje. Oba indexy priamo súvusia s rozmerom pneumatiky. Taktiež nesprávne zvolený vzorok pneumatiky dokáže narobiť viac škody, ako osohu. Niektoré vozidlá je potrebné vybaviť pneumatikami so zvýšenou nosnosťou. Nešetrite na kvalite Vašich pneumatík, rozhodujete o tom, ako sa vďaka nim budete na ceste cítiť. Ide predovšetkým o Vašu bezpečnosť i bezpečnosť ostatných účastníkov cestnej premávky. Správnym výberom pneumatiky prispejete k vyššej bezpečnosti na našich cestách.

Čo to je pneumatika?

Pneumatika je vzduchom plnená pružná súčasť kolies dopravných prostriedkov, má obvykle tvar toroid a je nasadená na vonkajšom obvode kolesa. Pneumatiky zabezpečujú prenos síl medzi kolesami a vozovkou a pôsobí tiež ako primárny odpruženie vozidla. Vnútri pneumatiky bývala duše, ale častejšie sa používajú bezdušové pneumatiky. Najbežnejším materiálom pre výrobu pneumatík je vulkanizovaná guma.

Alu disky a ich zloženie.

Alu kolesá sú vyrobené zo zliatiny hliníka a niekoľkých ďalších ľahkých kovov. Vďaka vysokému obsahu hliníka dostali tieto disky názov Alu kola. V porovnaní si oceľovými disky majú tie hliníkové výhodu lepšieho estetického vzhľadu. Disky s vysokým podielom magnézia sú navyše mimoriadne ľahké, čo prináša lepšiu pruženia. Alu kolesá sú lakovaná, nezaťažujú kolesá. Ľahšie kolesá znižujú veľkosť neodpružené hmoty, čo sa pozitívne prejavuje na jazdných vlastnostiach vozidla. Alu disky z našej ponuky určite uspokojí aj najnáročnejšieho zákazníka.

Testy zimných pneumatík pre rok 2020/2021

Vážení zákazníci, blíži sa čas prezúvanie späť na zimné pneumatiky a preto Vám prinášame prvé testy zimných pneumatík uskutočnenej renomovanou spoločnosťou ADAC. Tá vykonala test v dvoch rozmeroch. Všetky testy pre tento rok ovládli pneumatiky značky Bridgestone, Goodyear, Continental, Michelin, Dunlop, Fulda a Hankook.

Alu disky a Tuning

Alu disky vyniknú nielen na tuningových vozoch, ale aj na bežných typoch automobilov, kde podčiarknu krásu Vášho vozidla. Pred nákupom alu kolies je nutné si rozmyslieť, aká veľká zliatinové kolesá na svojom aute chcete mať. Alu disky vyrobená zo zliatiny hliníka a ďalších kovov sú veľmi ľahká. Alu disky z našej ponuky určite uspokojí aj najnáročnejšieho zákazníka. Poškodili ste si alu disk alebo oceľový ráfik? Nevadí, v našej pobočke autoservise zaistíme jeho urovnanie a vyváženie, koleso tak budete môcť aj naďalej používať. Zariadime tiež renováciu alukolies, ktoré sú poškriabaná a inak povrchovo poškodená.

Lacné pneumatiky a ich výber!

Lacné pneu sú veľmi dôležitým predajným artiklom v oblasti predaja pneumatík pre spotrebiteľov. Musíte si však dať pozor a nakupovať od dlhoročných osvedčených predajcov. Ak potrebujete poradiť obráťte sa na naše odborne preškolených zamestnancov a tí Vám s výberom správnych, ale lacných pneumatík pre Váš automobil pomôžu. Lacné pneumatiky od známych výrobcov najľahšie získate pri sezónnych výpredajoch či iných zľavových akciách. Naša firma má tiež vo svojej pestrej ponuke široký výber lacných pneumatík.

Kde nájdete Najlacnejšie pneu.

Najlacnejšie pneu nájdete v akciách a zľavách. A tak aj v akčnej ponuke nájdete širokú paletu najlacnejších pneu od svetovo preslávených výrobcov akými sú napríklad: Barum, Bridgestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin a mnoho ďalších. Sledujte slevovové akcie, sezónne výpredaje alebo navštívte náš bazár, kde si tiež môžete vybrať najlacnejšie pneu pre osobné automobily, dodávkové vozidlá, pre off road, motocykle, štvorkolky aj špeciálne vozidlá. Tieto pneumatiky sú bez závad, popísané výrobcom aj dezénom a doplnené stavom pneumatiky uvedenom v milimetroch.

Alu disky na vozidlách.

Alu disky nesmie chýbať na žiadnom aute súčasnosti, pretože mu dodajú punc luxusu. Alu disky vaše vozidlo oživí aj celkovo zmení jeho vzhľad. S Alu kolesami bude váš automobil oveľa krajšie. Pri výbere Alu kolies je dôležitých niekoľko parametrov, ktorými sa od seba jednotlivé Alu kola líšia. Mali by ste tieto kolesá vyberať s prihliadnutím na rozmery, ktoré môžu byť použité na váš automobil. Potrebné informácie získate z technického preukazu vozidla. Alu disky vyniknú nielen na tuningových vozoch, ale aj na bežných typoch automobilov. Alu disky vyrobená zo zliatiny hliníka a ďalších kovov sú veľmi ľahká

Testy letných pneumatík pre rok 2020

Vážení zákazníci, blíži sa čas prezúvanie späť na letné pneumatiky a preto Vám prinášame prvé testy letných pneumatík uskutočnenej renomovanou spoločnosťou ADAC a AutoBild. Tí vykonali testy v troch rozmeroch. Všetky testy pre tento rok ovládli pneumatiky značky Michelin, Continental, Goodyear, Nokian, Dunlop a Hankook.

Alu disky a ich prednosti.

Pred nákupom alu kolies si je nutné rozmyslieť, aká veľká zliatinové kolesá na svojom aute chcete mať. Použitím Alu kol získate veľa výhod ako napr.: Krásny a moderný dizajn, zlepšenie jazdných vlastností, svojou nízkou váhou nezaťažujú kolesá, môžu prispieť k zníženiu spotreby paliva, ... Najväčšou prednosťou alu kolies je ich ľahkosť sú totiž vyrobená zo zliatiny hliníka a ďalších kovov. Tieto disky sa odlívají ako jeden kus. Alu kolesá sú veľmi ľahká, čo sa odráža na lepšom pérování.V našej ponuke nájdete alu disky, ktorá určite uspokojí aj najnáročnejšieho zákazníka. Nezabúdajte, že každý automobil vďaka nim vyzerá skvele.

Prečo hliníkové disky a nie plechové disky.

Hliníkové disky získali svoje pomenovanie vďaka vysokému obsahu hliníku v zliatinách, z ktorých sú vyrábané. Alu disky sú výrazne ľahšie, ako plechové disky a na pohľad estetickejšie. Hliníkové disky s vysokým obsahom horčíka sú skutočne ľahké, čo zaistí omnoho lepšie pérovanie Vášho auta. Znížená hmotnosť neodpruženej rotujúcej hmoty v podobe hliníkových diskov zvýši Vašu bezpečnosť na ceste i celkové jazdné vlastnosti Vášho auta. V našej ponuke nájdete alu disky svetových výrobcov najvyššej kvality.

Pneumatiky a ich funkcie

Pneumatiky musia plniť hneď niekoľko funkcií, pri ich návrhu a výrobe je potreba mať ich na zreteli. Stabilita vozidla závisí na tom, ako pneumatiky udrží stopu bez ohľadu na stav povrchu vozovky alebo klimatické podmienky. Pneumatika musí udržať priečne sily, bez toho, aby vozidlo opustilo svoju trajektóriu. Vo väčšine prípadov má automobil na každej náprave iný tlak v pneumatikách. Ideálne smerovej stability vozidla sa docieli dodržaním správneho tlaku na prednej aj zadnej náprave. Na bezpečnú jazdu vozidla má vplyv výber správnych pneumatík, ktoré sú jedinou spojnicu medzi vozidlom a cestou.

Nákladne protektory od Pneu VRANÍK

Pneu Vraník je najväčším výrobcom protektorovaných pneumatík pre osobné, dodávkové a 4x4 automobily v Českej republike. Výrobky firmy sú od júna 2003 homologované a vyhovujú požiadavkám EU. Poslednou novinkou firmy je ponuka nákladných protektorov vyrábaných ako studenou tak teplou technológiou. Spoločnosť používa vysoko kvalitné protektorovacie behúne od rakúskej spoločnosti KRAIBURG alebo alternatívne behúne od českého výrobcu GALGO, ktoré vynikajú pomerom cena/výkon. Pneumatiky sú vyrábané najmodernejšou technológiou s dôrazom na kvalitu a kompletnosť sortimentu nákladných pneumatík. Základom je prísny výber iba originálnych kostier. Samozrejmosťou je diagnostické zariadenie (shearograf), ktoré nedeštrukčnou metódou odhalí prípadné poškodenie pneumatiky ako na vstupnej tak aj na výstupnej kontrole. Na pneumatiky poskytuje výrobca časovo neobmedzenú záruku, rozhoduje výška ostávajúceho dezénu. DOPORUČUJEME.

Prečo kúpiť lacné pneumatiky u nás.

Ak kupujete lacné pneu, nedajte len na značku, ale dbajte hlavne na kvalitu. V žiadnom prípade nekupujte pneumatiky staré, či použité. I staršie nepoužité pneumatiky strácajú svoje vlastnosti a stávajú sa nebezpečnými. Pre mnohých tak môžu byť zaujímavé rôzne výpredaje a akcie za "najnižšie" ceny, výrazné akčné zľavy. Väčšinou ide o tovar dovezený z Ázie. V prípade kúpy týchto lacných pneu je treba dať pi pozor viac, ako pri kúpe čohokoľvek iného, nakoľko tieto pneumatiky zďaleka nedosahujú požadovaných kvalít. Nakoľko ide o Vašu bezpečnosť i bezpečnosť ostatných, nakupujte preto u osvedčených predajcov.

Nastavení souborů cookies

K prevádzkovaniu tohto webu používame súbory cookies. Pokračovanie v prehliadaní našich stránok súhlasíte s umiestnením a používaním súborov cookies na vašom zariadení. Tieto súbory cookies slúžia na zabezpečenie spojenia, uľahčenie navigácie, zhromažďovanie štatistík a poskytovanie personalizovaných ponúk. Ďalšie informácie o súboroch cookies a odopretie súhlasu nájdete v našich zásadách politika cookies .